UĞUR FAKTORLARI

  • Korporativ mədəniyyət
  • Peşəkar personal
  • Liderlik & komanda ruhu
  • Analitik düşüncə
  • Uzun müddətli planlama
  • Sosial məsuliyyət