• TİBBİ AVADANLIQLAR
  • DEZİNFEKSİYA VASİTƏLƏRİ
  • DƏRMAN VASİTƏLƏRİ
  • BİOLOJİ FƏALLIĞA MALİK QİDA ƏLAVƏLƏRİ
  • TİBBİ LƏVAZİMATLAR

Tibbi sektorun şərtlərini ən dəqiq şəkildə analiz edərək ”Etibarlı qurum obrazını qoruyan, uzun vadəli düşünülmüş, tibb işçilərinin məmnuniyyətini prioritet seçən, peşəkarlıq və keyfiyyəti daim əsas tutan” bir anlayışla ən uyğun biznes şərtləri altında bütün sektora qatdığımız dəyəri davamlı ve stabil bir şəkildə artırmaq şirkətin əsas predmetlərindədir.

Xəbərlər

Daha ətraflı

TRISALVA KAMPANIYA

“Biomedikal” şirkəti “TRİSALVA” konsentratı (5 lt) diqqətinizə təqdim edir.